شک دهی

معمولا 4 روز بعد از عمل رافلینگ عمل شک دهی یا هوادهی برای جمع شدن میسیلیوم ها و ایجاد ته سنجاقی ها انجام میگرد

عمل شک دهی در 4 روز انجام میشود

در پایان 2 روز اول دما به 20 درجه و در پایان 2 روز دوم دما به 16 درجه سانتی گراد کاهش می یابد

 

/ 0 نظر / 95 بازدید