# پرورش_قارچ

چند عکس از بیماری های مختلف قارچ

سلام چندین عکس از آفات و بیماری های مهم   کپک سبز   کپک قهوه ای   لکه باکتریایی   تار عنکبوتی   دنبلان کاذب   حباب تر   مگس سیارید و فورید   کنه
/ 7 نظر / 228 بازدید