پرورش قارچ در یک نگاه

دوستان در زیر مراحل پرورش قارچ رو به ترتیب براتون قرار میدم و در مطالب بعدی هر مرحله رو به صورت مجزا و همراه با عکس در موردش صحبت و تبادل نظر میکنیم.

1-تهیه کمپوست

2- آماده سازی سالن پرورش

3- سم پاشی و پاستوریزه کردن سالن پرورش

4- انتقال کمپوست ها به سالن

5- 12 روزاول( رشد مسیلیوم ها در کمپوست)

6- تهیه خاک پوششی

7-باز کردن پلاستیک ها برای خاکدهی 

٨-خاک دهی

٩- 12 روز دوم (رشد میسیلیوم در خاک)

١٠-رافلینگ(این مرحله اختیاری است)

١١-شوک دهی

1٢-نگهداری در شرایط معین برای بار دهی

1٣-شوک دهی در فلش 3 (این مرحله اختیاری می باشد)

1۴-برداشت محصول (قارچ)

/ 1 نظر / 35 بازدید
عرفان

شسیشسب