نگاهداری خاک تا روز شک دهی

اگر در هنگام ورود کمپوست به سالن نیازی به رطوبت نبود اکنون به رطوبت بالای 75% درصد نیاز است

این رطوبت برای جلوگیری از کم شدن رطوبت خاک میباشد چرا که میسیلیوم ها در خاک مرطوب رشد میکنند

روش های دیگری هم مثل استفاده از پلاستیک و روزنامه برای جلوگیری از تبخیر رطوبت خاک وجود دارد

زمان نگاهداری بین 12 تا 15 روز می باشدکه بستگی به دمای سالن و میزان هوا دهی سالن متفاوت است

 

/ 0 نظر / 23 بازدید