پایان شک دهی تا قارچ دهی

سلام

بعد از پایان 4 روز دمارا به حدود 19 درجه سانتی گراد می رسانیم

اگر این دما بالا نیاید گره های تشکلیل شده به هیچ عنوان به ته سنجاقی تبدیل نخواهند شد و رشد نخواهند کرد

میزان رطوبت را هم چک کنید تا خاک خشک نشود

اب دهیدر این مرحله باید با دقت بسیار انجام شود چون باعث از بین رفتن پینها میشود

/ 0 نظر / 49 بازدید