چند عکس از بیماری های مختلف قارچ

سلام چندین عکس از آفات و بیماری های مهم   کپک سبز   کپک قهوه ای   لکه باکتریایی   تار عنکبوتی   دنبلان کاذب   حباب تر   مگس سیارید و فورید   کنه
/ 7 نظر / 248 بازدید
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
8 پست