قارچ .آموزش پرورش قارچ . پرورش قارچ دکمه ای تک

رافلینگ
نویسنده : امیرحسین میرمومنی - ساعت ۳:٠٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
 

در روز 9 خاک دهی اگر دما و رطوبت سالن و خاک مناسب بوده باشد ریسه ها در سطح خاک قابل مشاهده هستند

اگر دقت کنید در قسمت هایی از خاک این ریسه بیشتر و در قسمت هایی کمتر یا اصلا وجود ندارند

عمل رافلینگ برای  این مورد موثر است

این عمل قارچ دهی بستر را تقسیم میکند و از کلونی شدن قارچ ها جلوگیری میکند

طریفه رافلینگ بدین صورت است که با استفاده از انگشتان دست 1 سانتیمتر از خاک روی بستررا به هم میزننند(به صورت شن کش)

این عمل کمی محصول راکمتر میکند ولی برای تازه کارها بسیار مفید است و در کیفیت قارچ هابسیار موثر است